Detail patentu

Nedestruktivní indikátor lokálních podpovrchových nehomogenit

MACKŮ, R. MAJZNER, J. ŠKARVADA, P. ŠICNER, J. GRMELA, L.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

technické řešení se týká nedestruktivního indikátoru lokálních podpovrchových nehomogenit v paramagnetických materiálech s vysokou elektrickou vodivostí

Klíčová slova

nehomogenita, paramagnetický materiál, indikátor

Číslo patentu

28670

Datum přihlášky

3. 9. 2014

Datum zápisu

6. 10. 2015

Datum skončení platnosti

3. 9. 2018

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www