Patent detail

Nedestruktivní indikátor lokálních podpovrchových nehomogenit

MACKŮ, R. MAJZNER, J. ŠKARVADA, P. ŠICNER, J. GRMELA, L.

Patent type

Utility model

Abstract

technické řešení se týká nedestruktivního indikátoru lokálních podpovrchových nehomogenit v paramagnetických materiálech s vysokou elektrickou vodivostí

Keywords

nehomogenita, paramagnetický materiál, indikátor

Patent number

28670

Date of application

3. 9. 2014

Date of registration

6. 10. 2015

Date of expiry

3. 9. 2018

Owner

Vysoké učení technické v Brně

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www