Product detail

Univerzální měřící systém pro analýzu klonění karoserie vozidla.

KUNOVSKÝ, M. SEMELA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Měřící zařízení je navrženo, zkonstruováno a sestaveno tak, aby operátor snadno dokázal měřit a zaznamenávat dynamiku karosérie vozidla během jeho intenzivního brzdění. Měřící zařízení, jako celek, se skládá ze dvou základních částí. První je elektronické vybavení. Druhou, stejně podstatnou částí tohoto měřícího systému je jeho univerzální uchycení na většinu běžně používaných vozidel. Měřící systém za pomoci dvou laserových snímačů vzdálenosti kontinuálně snímal jejich vzdálenost od vozovky pohybujícího se vozidla. Tyto hodnoty ukládal ve vhodném formátu pro jejich následnou analýzu. Měřící systém je dále obsahuje akcelerometr, pro odečet zrychlení, resp. zpomalení vozidla v každé fázi jeho intenzivního brzdění. Výstupem, po zpracování naměřených dat, jsou hodnoty velikosti změny polohy karosérie vozidel v závislosti na velikosti jejich brzdného zpomalení.

Keywords

Pohyb karoserie; klonění; brzdění vozidla; zpomalení; měření vzdálenosti;

Create date

30. 11. 2014

Location

Laboratoře ÚSI

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www