Detail publikace

MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ

NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ

Anglický název

Microstructure of light weight silica

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem prezentovaného výzkumu bylo posouzení mikrostruktur (především ve vztahu k pórovitosti) několika vzorků izolačního dinasu o objemové hmotnosti 550 - 1000 v návaznosti na jeho nejvýznamnějších požadovaných technických vlastnostech - pevnosti a součiniteli tepelné vodivosti. K dispozici byly vzorky standardně používaných izolačních dinasů, které již přestávají dostačovat svými parametry dnešním požadavkům (vysoká tepelná vodivost), dále vzorky nově průmyslově vyráběných izolačních dinasů s podstatně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a nakonec vzorky připravené v rámci návrhu nové receptury, u nichž byl také sledován vliv lisovacího tlaku. Výsledným snažením mělo být navržení nejvhodnější technologie výroby izolačního dinasu, která by přinesla materiál s výhodnějšími tepelně izolačními parametry.

Anglický abstrakt

Article is discussing mineralogical composition of light weight silica materials . Article is discussing Burning influence to microstructure of silica.

Klíčová slova

lehčený dinas, mikrostruktura žáromateriálů

Klíčová slova v angličtině

light weight silica, microstructure of refractories

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.

Rok RIV

2003

Vydáno

1. 10. 2003

Nakladatel

TU Bratislava

Místo

Stupava

ISBN

80-7099-991-8

Kniha

Stavebné materiály a skúšobníctvo

Strany od

161

Strany do

163

Strany počet

3

BibTex

@inproceedings{BUT11338,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ",
  booktitle="Stavebné materiály a skúšobníctvo",
  year="2003",
  pages="3",
  publisher="TU Bratislava",
  address="Stupava",
  isbn="80-7099-991-8"
}