Publication detail

MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ

NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ

English Title

Microstructure of light weight silica

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Cílem prezentovaného výzkumu bylo posouzení mikrostruktur (především ve vztahu k pórovitosti) několika vzorků izolačního dinasu o objemové hmotnosti 550 - 1000 v návaznosti na jeho nejvýznamnějších požadovaných technických vlastnostech - pevnosti a součiniteli tepelné vodivosti. K dispozici byly vzorky standardně používaných izolačních dinasů, které již přestávají dostačovat svými parametry dnešním požadavkům (vysoká tepelná vodivost), dále vzorky nově průmyslově vyráběných izolačních dinasů s podstatně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a nakonec vzorky připravené v rámci návrhu nové receptury, u nichž byl také sledován vliv lisovacího tlaku. Výsledným snažením mělo být navržení nejvhodnější technologie výroby izolačního dinasu, která by přinesla materiál s výhodnějšími tepelně izolačními parametry.

English abstract

Article is discussing mineralogical composition of light weight silica materials . Article is discussing Burning influence to microstructure of silica.

Keywords

lehčený dinas, mikrostruktura žáromateriálů

Key words in English

light weight silica, microstructure of refractories

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.

RIV year

2003

Released

1. 10. 2003

Publisher

TU Bratislava

Location

Stupava

ISBN

80-7099-991-8

Book

Stavebné materiály a skúšobníctvo

Pages from

161

Pages to

163

Pages count

3

BibTex

@inproceedings{BUT11338,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ",
  booktitle="Stavebné materiály a skúšobníctvo",
  year="2003",
  pages="3",
  publisher="TU Bratislava",
  address="Stupava",
  isbn="80-7099-991-8"
}