Detail publikace

Rozvoj všeobecného vzdělávání jako teorie, program, vize a cesta

LINDR, J.

Originální název

Rozvoj všeobecného vzdělávání jako teorie, program, vize a cesta

Český název

Rozvoj všeobecného vzdělávání jako teorie, program, vize a cesta

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Koncept kurikula a klíčových kompetencí předpokládá zkvalitnění jak vzdělávací koncepce na všech stupních vzdělávacího systému, tak úspěšnost absolventa v profesní praxi i v ţivotě. Kurikulum, idea všeobecného rozvoje a klíčové kompetence chce vybavit absolventy potřebnými vědomostmi a dovednostmi, aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. To předpokládá rozvoj všeobecného i odborného vzdělávání. Jak spojit vizi všeobecnosti a odbornosti do jednotícího systému tak, aby plně odpovídal nárokům moderního vzdělávání? Příspěvek se zabývá koncepcí, realizací i zpětnovazební reflexí začlenění společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Sleduje zejména výsledky výuky společenskovědních předmětů pohledem učitelů i studentů a úspěchy i problémy, které s sebou nese kombinace akademického a polytechnického pojetí kurikula.

Český abstrakt

Koncept kurikula a klíčových kompetencí předpokládá zkvalitnění jak vzdělávací koncepce na všech stupních vzdělávacího systému, tak úspěšnost absolventa v profesní praxi i v ţivotě. Kurikulum, idea všeobecného rozvoje a klíčové kompetence chce vybavit absolventy potřebnými vědomostmi a dovednostmi, aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. To předpokládá rozvoj všeobecného i odborného vzdělávání. Jak spojit vizi všeobecnosti a odbornosti do jednotícího systému tak, aby plně odpovídal nárokům moderního vzdělávání? Příspěvek se zabývá koncepcí, realizací i zpětnovazební reflexí začlenění společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Sleduje zejména výsledky výuky společenskovědních předmětů pohledem učitelů i studentů a úspěchy i problémy, které s sebou nese kombinace akademického a polytechnického pojetí kurikula.

Klíčová slova

Vzdělávání, kurikulum, všestranný rozvoj studenta, klíčové kompetence, společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky.

Vydáno

10.09.2014

Nakladatel

FVT TU Košice

Místo

Prešov

ISBN

978-80-553-1808-0

Kniha

Technologické vzdelávanie v sociokultúrnom a environmentálnom kontexte

Číslo vydání

1

Strany od

62

Strany do

66

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112914,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Rozvoj všeobecného vzdělávání jako teorie, program, vize a cesta",
 annote="Koncept kurikula a klíčových kompetencí předpokládá zkvalitnění jak vzdělávací koncepce na všech stupních vzdělávacího systému, tak úspěšnost absolventa v profesní praxi i v ţivotě. Kurikulum, idea všeobecného rozvoje a klíčové kompetence chce vybavit absolventy potřebnými vědomostmi a dovednostmi, aby zvládli tempo společensko-profesního života po odborné i lidské stránce. To předpokládá rozvoj všeobecného i odborného vzdělávání. Jak spojit vizi všeobecnosti a odbornosti do jednotícího systému tak, aby plně odpovídal nárokům moderního vzdělávání? Příspěvek se zabývá koncepcí, realizací i zpětnovazební reflexí začlenění společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Sleduje zejména výsledky výuky společenskovědních předmětů pohledem učitelů i studentů a úspěchy i problémy, které s sebou nese kombinace akademického a polytechnického pojetí kurikula.",
 address="FVT TU Košice",
 booktitle="Technologické vzdelávanie v sociokultúrnom a environmentálnom kontexte",
 chapter="112914",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FVT TU Košice",
 year="2014",
 month="september",
 pages="62--66",
 publisher="FVT TU Košice",
 type="conference paper"
}