Detail publikace

Od kurikula přes vzdělávací program až k vyučovací hodině?

LINDR, J.

Originální název

Od kurikula přes vzdělávací program až k vyučovací hodině?

Český název

Od kurikula přes vzdělávací program až k vyučovací hodině?

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kurikulum je trvalý proces plánování, organizování, realizaci a hodnocení vzdělávání. To také obsahuje myšlenku všeobecného rozvoje studentů vzdělání. V praxi to znamená zvýšit vědomosti studentů a jejich schopnosti řešit odborné problémy a také zlepšit další klíčové kompetencea soft skills. Proto je věnována pozornost společenskovědním předmětům ve vzdělávacím programu technické univerzity. Tento článek ukazuje formální reprezentaci společenských věd předmětů ve vzdělávacím programu Fakulty stavební VUT v Brně. Přináší také výsledky vzdělávání pomocí agendy Hodnocení kvality výuky. Hodnocení poskytuje důležitou zpětnou vazbu. Studenti mohou hodnotit kvalitu výuky, význam společenskovědních předmětů ve vzdělávacím programu a osobnost učitele. Kromě toho jsou tyto údaje základem pro modernizaci a inovaci ve vzdělávání. Je také možné analyzovat výuku společenskovědních předmětů obecně pomocí pohledu studentů.

Český abstrakt

Kurikulum je trvalý proces plánování, organizování, realizaci a hodnocení vzdělávání. To také obsahuje myšlenku všeobecného rozvoje studentů vzdělání. V praxi to znamená zvýšit vědomosti studentů a jejich schopnosti řešit odborné problémy a také zlepšit další klíčové kompetencea soft skills. Proto je věnována pozornost společenskovědním předmětům ve vzdělávacím programu technické univerzity. Tento článek ukazuje formální reprezentaci společenských věd předmětů ve vzdělávacím programu Fakulty stavební VUT v Brně. Přináší také výsledky vzdělávání pomocí agendy Hodnocení kvality výuky. Hodnocení poskytuje důležitou zpětnou vazbu. Studenti mohou hodnotit kvalitu výuky, význam společenskovědních předmětů ve vzdělávacím programu a osobnost učitele. Kromě toho jsou tyto údaje základem pro modernizaci a inovaci ve vzdělávání. Je také možné analyzovat výuku společenskovědních předmětů obecně pomocí pohledu studentů.

Klíčová slova

Kurikulum, společenskovědní předměty, kurikulární vize, vzdělávací program, hodnocení kvality výuky, implementace kurikula, význam společenskovědních předmětů

Vydáno

27.06.2013

Nakladatel

SvF STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-3967-2

Kniha

Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie

Číslo vydání

1

Strany od

116

Strany do

125

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT112786,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Od kurikula přes vzdělávací program až k vyučovací hodině?",
 annote="Kurikulum je trvalý proces plánování, organizování, realizaci a hodnocení vzdělávání. To také obsahuje myšlenku všeobecného rozvoje studentů vzdělání. V praxi to znamená zvýšit vědomosti studentů a jejich schopnosti řešit odborné problémy a také zlepšit další klíčové kompetencea soft skills. Proto je věnována pozornost společenskovědním předmětům ve vzdělávacím programu technické univerzity. Tento článek ukazuje formální reprezentaci společenských věd předmětů ve vzdělávacím programu Fakulty stavební VUT v Brně. Přináší také výsledky vzdělávání pomocí agendy Hodnocení kvality výuky. Hodnocení poskytuje důležitou zpětnou vazbu. Studenti mohou hodnotit kvalitu výuky, význam společenskovědních předmětů ve vzdělávacím programu a osobnost učitele. Kromě toho jsou tyto údaje základem pro modernizaci a inovaci ve vzdělávání. Je také možné analyzovat výuku společenskovědních předmětů obecně pomocí pohledu studentů.",
 address="SvF STU Bratislava",
 booktitle="Úloha spoločenskovedných disciplín na technických univerzitách v procese globalizácie",
 chapter="112786",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SvF STU Bratislava",
 year="2013",
 month="june",
 pages="116--125",
 publisher="SvF STU Bratislava",
 type="conference paper"
}