Detail publikace

Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

ŽOUŽELA, M. SÝKORA, P.

Originální název

Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Český název

Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V roce 2008 započala snaha o revizi vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [5], která byla zesílena až v průběhu let 2011 a 2012. V polovině roku 2012 tak byla zmíněná vyhláška provádějící par. 89 až par. 99 zákona č. 254/2011 Sb., o vodách a o změně některých zákonů [4] nahrazena vyhláškou novou č. 123/2012 Sb., shodného názvu [6] a nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových [7]. Oba tyto nově vzniklé právní předpisy byly v březnu roku 2013 upřesněny metodickým pokynem č. 5/2013 Ministerstva životního prostředí [8]. V součinnosti a v souběhu s revizí vyhlášky probíhaly i změny v předpisech legální metrologie, jež s oblastí správnosti měření využitím zmíněných pracovních měřidel souvisí. Tyto změny se týkaly především předpisů upřesňujících metody posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů a technických a metrologických požadavků na ně. Jedná se o technické předpisy MP 010 [12] a TNV 25 9305 [13]. O návaznost i tvorbu nově vznikajících a revidovaných předpisů se intenzivní činností zabývala komise Metrologie SOVAK ČR, jejímiž členy jsou i autoři tohoto příspěvku. Mezi organizace, které spolupracovaly na revizi předpisů či přímo finančně podporovaly vznik předpisů nových, lze řadit především Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut a SOVAK ČR. Nedílnou součástí při tvorbě řady dokumentů byly i diskuze a konzultace s většinou úředních měřičů, kteří s pomocí úředního měření provádějí akt posouzení funkční způsobilosti měřicích systémů. Touto cestou je vhodné všem zúčastněným poděkovat. Předkládaný příspěvek komentuje znění článků stávajících platných právních a technických předpisů v oblasti měření objemu vypuštěných odpadních vod do vod povrchových. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku prosíme čtenáře, aby při práci s textem jako přílohu použil příslušná znění právních předpisů.

Český abstrakt

V roce 2008 započala snaha o revizi vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [5], která byla zesílena až v průběhu let 2011 a 2012. V polovině roku 2012 tak byla zmíněná vyhláška provádějící par. 89 až par. 99 zákona č. 254/2011 Sb., o vodách a o změně některých zákonů [4] nahrazena vyhláškou novou č. 123/2012 Sb., shodného názvu [6] a nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových [7]. Oba tyto nově vzniklé právní předpisy byly v březnu roku 2013 upřesněny metodickým pokynem č. 5/2013 Ministerstva životního prostředí [8]. V součinnosti a v souběhu s revizí vyhlášky probíhaly i změny v předpisech legální metrologie, jež s oblastí správnosti měření využitím zmíněných pracovních měřidel souvisí. Tyto změny se týkaly především předpisů upřesňujících metody posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů a technických a metrologických požadavků na ně. Jedná se o technické předpisy MP 010 [12] a TNV 25 9305 [13]. O návaznost i tvorbu nově vznikajících a revidovaných předpisů se intenzivní činností zabývala komise Metrologie SOVAK ČR, jejímiž členy jsou i autoři tohoto příspěvku. Mezi organizace, které spolupracovaly na revizi předpisů či přímo finančně podporovaly vznik předpisů nových, lze řadit především Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut a SOVAK ČR. Nedílnou součástí při tvorbě řady dokumentů byly i diskuze a konzultace s většinou úředních měřičů, kteří s pomocí úředního měření provádějí akt posouzení funkční způsobilosti měřicích systémů. Touto cestou je vhodné všem zúčastněným poděkovat. Předkládaný příspěvek komentuje znění článků stávajících platných právních a technických předpisů v oblasti měření objemu vypuštěných odpadních vod do vod povrchových. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku prosíme čtenáře, aby při práci s textem jako přílohu použil příslušná znění právních předpisů.

Klíčová slova

měření průtoku, právní předpisy

Vydáno

10.08.2014

Nakladatel

SOVAK

Místo

Praha

ISSN

1210-3039

Periodikum

SOVAK

Ročník

2014

Číslo

7-8

Stát

CZ

Strany od

34

Strany do

37

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT109213,
 author="Michal {Žoužela} and Petr {Sýkora}",
 title="Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových",
 annote="V roce 2008 započala snaha o revizi vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [5], která byla zesílena až v průběhu let 2011 a 2012. V polovině roku 2012 tak byla zmíněná vyhláška provádějící par. 89 až par. 99 zákona č. 254/2011 Sb., o vodách a o změně některých zákonů [4] nahrazena vyhláškou novou č. 123/2012 Sb., shodného názvu [6] a nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových [7]. Oba tyto nově vzniklé právní předpisy byly v březnu roku 2013 upřesněny metodickým pokynem č. 5/2013 Ministerstva životního prostředí [8].
V součinnosti a v souběhu s revizí vyhlášky probíhaly i změny v předpisech legální metrologie, jež s oblastí správnosti měření využitím zmíněných pracovních měřidel souvisí. Tyto změny se týkaly především předpisů upřesňujících metody posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů a technických a metrologických požadavků na ně. Jedná se o technické předpisy MP 010 [12] a TNV 25 9305 [13]. 
O návaznost i tvorbu nově vznikajících a revidovaných předpisů se intenzivní činností zabývala komise Metrologie SOVAK ČR, jejímiž členy jsou i autoři tohoto příspěvku.
Mezi organizace, které spolupracovaly na revizi předpisů či přímo finančně podporovaly vznik předpisů nových, lze řadit především Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut a SOVAK ČR. Nedílnou součástí při tvorbě řady dokumentů byly i diskuze a konzultace s většinou úředních měřičů, kteří s pomocí úředního měření provádějí akt posouzení funkční způsobilosti měřicích systémů. Touto cestou je vhodné všem zúčastněným poděkovat.
Předkládaný příspěvek komentuje znění článků stávajících platných právních a technických předpisů v oblasti měření objemu vypuštěných odpadních vod do vod povrchových. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku prosíme čtenáře, aby při práci s textem jako přílohu použil příslušná znění právních předpisů.",
 address="SOVAK",
 chapter="109213",
 institution="SOVAK",
 number="7-8",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="august",
 pages="34--37",
 publisher="SOVAK",
 type="journal article - other"
}