Detail publikace

Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

NEVŘIVOVÁ, L. KOTOUČEK, M. LANG, K. KOVÁŘ, P.

Originální název

Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

Anglický název

Examination of the properties of silica linings of heating walls of large capacity coke oven batteries after 20 years of operation

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Působením různě vysokých teplot a pokračujícím průběhem fyzikálně-chemických reakcí za účasti přicházejících chemických složek z uhelné vsázky dochází až ke zřetelnému zonálnímu rozvrstvení původních kamenů, provázenému různými objemovými změnami materiálu jednotlivých vrstev. Tyto nepravidelnosti v chování dinasu jsou pak příčinou vnitřních pnutí v kamenech a deformací vyzdívek, které mohou vyústit až v borcení stěn, poruchy kotvení pecí a zkrácení životnosti zdiva.

Anglický abstrakt

Effects of various temperature levels and the continuing process of physico - chemical reactions with the participation of incoming chemical components of the coal batch is stratification of the original bricks with volume changes of the material. These irregularities in the behavior of silica are then cause internal stresses in the bricks and deformations of lining, which could result in warping of walls and shortening the service life of the masonry.

Klíčová slova

Dinas, žáruvzdorné materiály, životnost dinasu

Klíčová slova v angličtině

Refractory materials, silica bricks, high thermal resistance of silica bricks

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.

Rok RIV

2014

Vydáno

8. 4. 2014

Místo

Slovensko

ISBN

978-80-553-1673-4

Kniha

Sborník konference

Strany od

92

Strany do

98

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT108812,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Karel {Lang} and Pavel {Kovář}",
  title="Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu",
  booktitle="Sborník konference",
  year="2014",
  pages="92--98",
  address="Slovensko",
  isbn="978-80-553-1673-4"
}