Publication detail

Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

NEVŘIVOVÁ, L. KOTOUČEK, M. LANG, K. KOVÁŘ, P.

Original Title

Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu

English Title

Examination of the properties of silica linings of heating walls of large capacity coke oven batteries after 20 years of operation

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Působením různě vysokých teplot a pokračujícím průběhem fyzikálně-chemických reakcí za účasti přicházejících chemických složek z uhelné vsázky dochází až ke zřetelnému zonálnímu rozvrstvení původních kamenů, provázenému různými objemovými změnami materiálu jednotlivých vrstev. Tyto nepravidelnosti v chování dinasu jsou pak příčinou vnitřních pnutí v kamenech a deformací vyzdívek, které mohou vyústit až v borcení stěn, poruchy kotvení pecí a zkrácení životnosti zdiva.

English abstract

Effects of various temperature levels and the continuing process of physico - chemical reactions with the participation of incoming chemical components of the coal batch is stratification of the original bricks with volume changes of the material. These irregularities in the behavior of silica are then cause internal stresses in the bricks and deformations of lining, which could result in warping of walls and shortening the service life of the masonry.

Keywords

Dinas, žáruvzdorné materiály, životnost dinasu

Key words in English

Refractory materials, silica bricks, high thermal resistance of silica bricks

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.

RIV year

2014

Released

8. 4. 2014

Location

Slovensko

ISBN

978-80-553-1673-4

Book

Sborník konference

Pages from

92

Pages to

98

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT108812,
  author="Lenka {Nevřivová} and Miroslav {Kotouček} and Karel {Lang} and Pavel {Kovář}",
  title="Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu",
  booktitle="Sborník konference",
  year="2014",
  pages="92--98",
  address="Slovensko",
  isbn="978-80-553-1673-4"
}