Detail publikace

ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J.

Originální název

ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

Anglický název

THE INFLUENCE OF WOOD-POLYMER COMPOSITE MODIFICATION ON ITS DURABILITY IN ADVERSE AMBIENCE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá vlivem různého množství regranulátové příměsi na polypropylénové matrice dřevoplastového kompozitu na jeho odolnost v degradujícím prostředí. Dřevoplastový kompozit (WPC) s kopolymerní matricí byl modifikován příměsí homopolymerního regranulátu , který je v porovnání s kopolymerním polypropylenovým regranulátem mnohem dostupnější. Vlastnosti použitých polymerů se liší zejména v souvislosti s jejich makromolekulovou strukturou. Zatímco polypropylenový homopolymer dosahuje vyšších pevnostních charakteristik, kopolymer je odolnější vůči působení mrazu. V rámci experimentu byl proveden základní trvanlivostní test dle příslušné předběžné normy, jehož výsledky poslouží jako podklad k dlouhodobým testům trvanlivosti.

Anglický abstrakt

The aim of this contribution is to evaluate an influence of varying amount of regranulate admixture added as a part of matrix replacement on the properties and durable behaviour of wood-polymer composite. WPC with a polypropylene copolymer matrix was modified by polypropylene homopolymer regranulate, which is much more accessible. The polypropylene homopolymer possesses different physical and mechanical characteristics; it differs especially in primary strength values and frost resistance. After the completion of aging tests of prepared modified WPC, resulting courses of observed parameters will be used as a basis for appropriate amount of regranulate matrix admixture determination.

Klíčová slova

dřevoplastový kompozit, polypropylenový regranulát, cyklické zatěžování extrémním prostředím

Klíčová slova v angličtině

wood-polymer composite, polypropylene regranulate, cyclic weathering in adverse ambience

Autoři

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.

Rok RIV

2014

Vydáno

11. 6. 2014

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-3381-1

Kniha

Construction Materials

Strany od

161

Strany do

166

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT108496,
  author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek}",
  title="ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ",
  booktitle="Construction Materials",
  year="2014",
  pages="161--166",
  publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-3381-1"
}