Publication detail

ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

BENEŠOVÁ, A. VANĚREK, J.

Original Title

ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

English Title

THE INFLUENCE OF WOOD-POLYMER COMPOSITE MODIFICATION ON ITS DURABILITY IN ADVERSE AMBIENCE

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá vlivem různého množství regranulátové příměsi na polypropylénové matrice dřevoplastového kompozitu na jeho odolnost v degradujícím prostředí. Dřevoplastový kompozit (WPC) s kopolymerní matricí byl modifikován příměsí homopolymerního regranulátu , který je v porovnání s kopolymerním polypropylenovým regranulátem mnohem dostupnější. Vlastnosti použitých polymerů se liší zejména v souvislosti s jejich makromolekulovou strukturou. Zatímco polypropylenový homopolymer dosahuje vyšších pevnostních charakteristik, kopolymer je odolnější vůči působení mrazu. V rámci experimentu byl proveden základní trvanlivostní test dle příslušné předběžné normy, jehož výsledky poslouží jako podklad k dlouhodobým testům trvanlivosti.

English abstract

The aim of this contribution is to evaluate an influence of varying amount of regranulate admixture added as a part of matrix replacement on the properties and durable behaviour of wood-polymer composite. WPC with a polypropylene copolymer matrix was modified by polypropylene homopolymer regranulate, which is much more accessible. The polypropylene homopolymer possesses different physical and mechanical characteristics; it differs especially in primary strength values and frost resistance. After the completion of aging tests of prepared modified WPC, resulting courses of observed parameters will be used as a basis for appropriate amount of regranulate matrix admixture determination.

Keywords

dřevoplastový kompozit, polypropylenový regranulát, cyklické zatěžování extrémním prostředím

Key words in English

wood-polymer composite, polypropylene regranulate, cyclic weathering in adverse ambience

Authors

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.

RIV year

2014

Released

11. 6. 2014

Publisher

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

978-80-248-3381-1

Book

Construction Materials

Pages from

161

Pages to

166

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT108496,
  author="Anna {Benešová} and Jan {Vaněrek}",
  title="ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ",
  booktitle="Construction Materials",
  year="2014",
  pages="161--166",
  publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-3381-1"
}