Detail publikace

Model porušení asfaltobetonového těsnění

ADAM, K. ŘÍHA, J. JANDORA, J. ŠPANO, M.

Originální název

Model porušení asfaltobetonového těsnění

Český název

Model porušení asfaltobetonového těsnění

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Asfaltobeton je dnes již tradičním materiálem užívaným pro konstrukci návodního těsnění hrází přehrad, zejména horních nádrží přečerpávacích vodních elektráren. Asfaltobetonová vrstva bývá v horských oblastech často vystavována extrémnímu zatížení rychlým kolísáním teploty se značným rozkyvem. V příspěvku je popsáno modelové řešení mechanismu možného porušení asfaltobetonového pláště v důsledku teplotních změn. Řešení sestávalo ze shromáždění potřebných vstupních údajů pro výpočty, jako jsou materiálové charakteristiky jednotlivých vrstev asfaltobetonového pláště a okrajové podmínky. Vlastní modelové řešení spočívalo v simulaci vedení tepla asfaltobetonovým pláštěm a z úlohy tepelné napjatosti a přetvoření konstrukce za předpokladu dokonale pružného materiálu. Součástí řešení byla kalibrace modelu vedení tepla s využitím naměřených hodnot in situ. Závěry studie umožní vysvětlení možných důvodů poruch asfaltobetonového těsnění. Numerické výpočty byly provedeny s využitím komerčního softwaru ANSYS.

Český abstrakt

Asfaltobeton je dnes již tradičním materiálem užívaným pro konstrukci návodního těsnění hrází přehrad, zejména horních nádrží přečerpávacích vodních elektráren. Asfaltobetonová vrstva bývá v horských oblastech často vystavována extrémnímu zatížení rychlým kolísáním teploty se značným rozkyvem. V příspěvku je popsáno modelové řešení mechanismu možného porušení asfaltobetonového pláště v důsledku teplotních změn. Řešení sestávalo ze shromáždění potřebných vstupních údajů pro výpočty, jako jsou materiálové charakteristiky jednotlivých vrstev asfaltobetonového pláště a okrajové podmínky. Vlastní modelové řešení spočívalo v simulaci vedení tepla asfaltobetonovým pláštěm a z úlohy tepelné napjatosti a přetvoření konstrukce za předpokladu dokonale pružného materiálu. Součástí řešení byla kalibrace modelu vedení tepla s využitím naměřených hodnot in situ. Závěry studie umožní vysvětlení možných důvodů poruch asfaltobetonového těsnění. Numerické výpočty byly provedeny s využitím komerčního softwaru ANSYS.

Klíčová slova

asfaltobetonové těsnění, napjatost, vedení tepla, lokální poruchy pláště

Rok RIV

2014

Vydáno

24.06.2014

Nakladatel

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice

Místo

Košice, SR

ISBN

978-80-971596-6-5

Kniha

XXXIV. Priehradné dni 2014

Edice

x

Číslo vydání

1

Strany od

555

Strany do

564

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT108177,
 author="Karel {Adam} and Jaromír {Říha} and Jan {Jandora} and Miroslav {Špano}",
 title="Model porušení asfaltobetonového těsnění",
 annote="Asfaltobeton je dnes již tradičním materiálem užívaným pro konstrukci návodního těsnění hrází
přehrad, zejména horních nádrží přečerpávacích vodních elektráren. Asfaltobetonová vrstva bývá v
horských oblastech často vystavována extrémnímu zatížení rychlým kolísáním teploty se značným
rozkyvem. V příspěvku je popsáno modelové řešení mechanismu možného porušení
asfaltobetonového pláště v důsledku teplotních změn. Řešení sestávalo ze shromáždění potřebných
vstupních údajů pro výpočty, jako jsou materiálové charakteristiky jednotlivých vrstev
asfaltobetonového pláště a okrajové podmínky. Vlastní modelové řešení spočívalo v simulaci vedení
tepla asfaltobetonovým pláštěm a z úlohy tepelné napjatosti a přetvoření konstrukce za předpokladu
dokonale pružného materiálu. Součástí řešení byla kalibrace modelu vedení tepla s využitím
naměřených hodnot in situ. Závěry studie umožní vysvětlení možných důvodů poruch
asfaltobetonového těsnění. Numerické výpočty byly provedeny s využitím komerčního softwaru
ANSYS.",
 address="Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice",
 booktitle="XXXIV. Priehradné dni 2014",
 chapter="108177",
 edition="x",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice",
 year="2014",
 month="june",
 pages="555--564",
 publisher="Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice",
 type="conference paper"
}