Detail publikace

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT

NAVRÁTILOVÁ, E. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT

Český název

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabýval hodnocením vlastností tří vybraných pucolánů. U těchto pucolánů byla hodnocena jejich pucolánová aktivita, obsah amorfní fáze a měrný povrch. Dále byl hodnocen vliv těchto pucolánů na vlastnosti vápenných modifikovaných malt. Vápenný hydrát byl v maltách nahrazován 40 % pucolánů. Vlastnosti vápenných modifikovaných malt byly hodnoceny v čerstvém i zatvrdlém stavu. V čerstvém stavu byla hodnocena spotřeba záměsové vody, objemová hmotnost, zpracovatelnost a obsah vzduchu. V zatvrdlém stavu byly u těchto malt hodnoceny pevnostní charakteristiky, nasákavost, pórovitost, smrštění a mrazuvzdornost. Bylo zjištěno, že přídavek pucolánů do vápenných modifikovaných malt má pozitivní vliv na jejich vlastnosti. Jedná se zejména zvýšení jejich pevností, snížení spotřeby záměsové vody a omezení smrštění těchto malt.

Český abstrakt

Článek se zabýval hodnocením vlastností tří vybraných pucolánů. U těchto pucolánů byla hodnocena jejich pucolánová aktivita, obsah amorfní fáze a měrný povrch. Dále byl hodnocen vliv těchto pucolánů na vlastnosti vápenných modifikovaných malt. Vápenný hydrát byl v maltách nahrazován 40 % pucolánů. Vlastnosti vápenných modifikovaných malt byly hodnoceny v čerstvém i zatvrdlém stavu. V čerstvém stavu byla hodnocena spotřeba záměsové vody, objemová hmotnost, zpracovatelnost a obsah vzduchu. V zatvrdlém stavu byly u těchto malt hodnoceny pevnostní charakteristiky, nasákavost, pórovitost, smrštění a mrazuvzdornost. Bylo zjištěno, že přídavek pucolánů do vápenných modifikovaných malt má pozitivní vliv na jejich vlastnosti. Jedná se zejména zvýšení jejich pevností, snížení spotřeby záměsové vody a omezení smrštění těchto malt.

Klíčová slova

Pucolány, pucolánová aktivita, vápenné modifikované malty

Rok RIV

2014

Vydáno

20.03.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4881-0

Kniha

METAKAOLIN 2014

Strany od

45

Strany do

52

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT106343,
 author="Eva {Soukupová} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT",
 annote="Článek se zabýval hodnocením vlastností tří vybraných pucolánů. U těchto pucolánů byla hodnocena jejich pucolánová aktivita, obsah amorfní fáze a měrný povrch. Dále byl hodnocen vliv těchto pucolánů na vlastnosti vápenných modifikovaných malt. Vápenný hydrát byl v maltách nahrazován 40 % pucolánů. Vlastnosti vápenných modifikovaných malt byly hodnoceny v čerstvém i zatvrdlém stavu. V čerstvém stavu byla hodnocena spotřeba záměsové vody, objemová hmotnost, zpracovatelnost a obsah vzduchu. V zatvrdlém stavu byly u těchto malt hodnoceny pevnostní charakteristiky, nasákavost, pórovitost, smrštění a mrazuvzdornost. Bylo zjištěno, že přídavek pucolánů do vápenných modifikovaných malt má pozitivní vliv na jejich vlastnosti. Jedná se zejména zvýšení jejich pevností, snížení spotřeby záměsové vody a omezení smrštění těchto malt.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="METAKAOLIN 2014",
 chapter="106343",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2014",
 month="march",
 pages="45--52",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}