Detail publikace

Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Originální název

Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu

Anglický název

Diagnostics of Concrete Reinforcement - Analysis

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Oblast diagnostiky korozního napadení ocelové výztuže v betonu se v současnosti zabývá ověřením si předpokládaných závislostí v laboratorních podmínkách. Lze rozlišit obecně metody, které vykazují kvantitativní a kvalitativní výsledky detekce koroze výztuže. Hlavním tématem příspěvku je seznámení provedené analýzy diagnostiky koroze a prezentace zjištěných výsledků a závislostí mezi jednotlivými metodami.

Anglický abstrakt

Nowadays the field of corrosion reinforcement diagnostics is concerned verifying dependence in laboratory setting. It can differ two kinds of methods, which put quantitative and qualitative results by measuring. The main aim of the topic is to apprise of made diagnostics analysing of steel bar corrosion and to show achieved results and their dependencies between each other.

Klíčová slova v angličtině

analysing, corrosion

Autoři

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Rok RIV

2002

Vydáno

1. 1. 2002

Nakladatel

STU v Bratislavě

Místo

Bratislava

ISBN

80-227-1755-X

Kniha

Betonárske dni 2002

Strany od

353

Strany do

358

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT10584,
  author="Rostislav {Drochytka} and Jan {Vaněrek}",
  title="Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu",
  booktitle="Betonárske dni 2002",
  year="2002",
  pages="6",
  publisher="STU v Bratislavě",
  address="Bratislava",
  isbn="80-227-1755-X"
}