Publication detail

Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Original Title

Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu

English Title

Diagnostics of Concrete Reinforcement - Analysis

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Oblast diagnostiky korozního napadení ocelové výztuže v betonu se v současnosti zabývá ověřením si předpokládaných závislostí v laboratorních podmínkách. Lze rozlišit obecně metody, které vykazují kvantitativní a kvalitativní výsledky detekce koroze výztuže. Hlavním tématem příspěvku je seznámení provedené analýzy diagnostiky koroze a prezentace zjištěných výsledků a závislostí mezi jednotlivými metodami.

English abstract

Nowadays the field of corrosion reinforcement diagnostics is concerned verifying dependence in laboratory setting. It can differ two kinds of methods, which put quantitative and qualitative results by measuring. The main aim of the topic is to apprise of made diagnostics analysing of steel bar corrosion and to show achieved results and their dependencies between each other.

Key words in English

analysing, corrosion

Authors

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

RIV year

2002

Released

1. 1. 2002

Publisher

STU v Bratislavě

Location

Bratislava

ISBN

80-227-1755-X

Book

Betonárske dni 2002

Pages from

353

Pages to

358

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT10584,
  author="Rostislav {Drochytka} and Jan {Vaněrek}",
  title="Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu",
  booktitle="Betonárske dni 2002",
  year="2002",
  pages="6",
  publisher="STU v Bratislavě",
  address="Bratislava",
  isbn="80-227-1755-X"
}