Detail publikace

Měření integrity vzorků z Karlova mostu

CHOBOLA, Z. PAZDERA, L. KOŘENSKÁ, M. TOPOLÁŘ, L.

Originální název

Měření integrity vzorků z Karlova mostu

Český název

Měření integrity vzorků z Karlova mostu

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Naše výzkumná činnost byla zaměřena na možnost posuzovat integritu struktury bloků vyjmutých z Karlova mostu. Pro posouzení jsme využili akustické nedestruktivní metody impact-echo a metodu nelineární ultrazvukové spektroskopie. Metoda impact-echo je založena na snímání napěťových vln, které se šíří sledovaným objektem po vyvolání mechanického úderu na jeho povrch. Při vyhodnocení se sleduje frekvenční analýza časové realizace snímaného signálu. U porušených vzorků můžeme kromě vlastní frekvence, která závisí na rozměrech a materiálových vlastnostech vzorku sledovat i další dominantní frekvence, které charakterizují jednotlivé poruchy sledovaného vzorku.

Český abstrakt

Naše výzkumná činnost byla zaměřena na možnost posuzovat integritu struktury bloků vyjmutých z Karlova mostu. Pro posouzení jsme využili akustické nedestruktivní metody impact-echo a metodu nelineární ultrazvukové spektroskopie. Metoda impact-echo je založena na snímání napěťových vln, které se šíří sledovaným objektem po vyvolání mechanického úderu na jeho povrch. Při vyhodnocení se sleduje frekvenční analýza časové realizace snímaného signálu. U porušených vzorků můžeme kromě vlastní frekvence, která závisí na rozměrech a materiálových vlastnostech vzorku sledovat i další dominantní frekvence, které charakterizují jednotlivé poruchy sledovaného vzorku.

Klíčová slova

metoda Impact-echo

Vydáno

15.11.2012

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

35

Strany počet

35

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT105517,
  author="Zdeněk {Chobola} and Luboš {Pazdera} and Marta {Kořenská} and Libor {Topolář}",
  title="Měření integrity vzorků z Karlova mostu",
  annote="Naše výzkumná činnost byla zaměřena na možnost posuzovat integritu struktury bloků vyjmutých z Karlova mostu.
Pro posouzení jsme využili akustické nedestruktivní metody impact-echo a metodu nelineární ultrazvukové spektroskopie.
Metoda impact-echo je založena na snímání napěťových vln, které se šíří sledovaným objektem po vyvolání mechanického úderu na jeho povrch. Při vyhodnocení se sleduje frekvenční analýza časové realizace snímaného signálu. U porušených vzorků můžeme kromě vlastní frekvence, která závisí na rozměrech a materiálových vlastnostech vzorku sledovat i další dominantní frekvence, které charakterizují jednotlivé poruchy sledovaného vzorku.",
  chapter="105517",
  year="2012",
  month="november",
  pages="1--35"
}