Product detail

Měřící soustava pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem

SCHEJBAL, J. BELÁK, M. BRADÁČ, A. SEMELA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Soustava pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem sestává z kamerového systému, polopropustného infra zrcadla a fixačního zařízení. Toto zařízení je upevněno na hlavu sledovaného řidiče a pomocí kamerového systému je snímáno jak zorné pole před řidičem, tak přes polopropustné zrcadlo v IR spektru i zornička oka. Součástí soustavy je i Bluetooth bezdrátový OBD2 modul, který po připojení na diagnostické rozhraní vozidla umožní přijímat informace o dynamických parametrech vozidla. Jak kamerový systém upevněný na sledovaném objektu-řidiči, tak OBD2 modul jsou připojeny k notebooku, kde v reálném čase probíhá s pomocí open source software vyhodnocení pohledu oka na přesné konkrétní místo v zorném poli řidiče a pomocí námi vyvinutého modulu k tomuto software jsou zaznamenávána současně i volitelná vozidlová data, která jsou implementována do pořízeného videozáznamu. Výstupem pro další zkoumání a vyhodnocování je tedy videozáznam, kde je na každém snímku vidět jak přesný směr pohledu řidiče, tak stavové veličiny jeho vozidla v daném okamžiku.

Keywords

měřící přístroj, vyhodnocení reakcí, čas pozorování, eyetracking, OBD2

Create date

31. 1. 2014

Location

ÚSI VUT v Brně, Údolní 53, 60200 Brno

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www