Detail publikace

Návrh interního metrologického předpisu vybraných měřicích systémů průtoku a proteklého množství ve funkci pracovních měřidel provozovaných společností Vodárenská akciová společnost, a.s.

ŽOUŽELA, M.

Originální název

Návrh interního metrologického předpisu vybraných měřicích systémů průtoku a proteklého množství ve funkci pracovních měřidel provozovaných společností Vodárenská akciová společnost, a.s.

Český název

Návrh interního metrologického předpisu vybraných měřicích systémů průtoku a proteklého množství ve funkci pracovních měřidel provozovaných společností Vodárenská akciová společnost, a.s.

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pracovníci Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se dlouhodobě zabývají problematikou praktické metrologie v oboru vypouštění odpadních vod do vod povrchových a byli proto zástupci technické divize Vodárenské akciové společnosti, a.s. požádáni o zpracování tohoto seznamu pracovních měřidel. Součástí těchto prací pro jednotlivá měřidla a měřicí systémy bylo: -zpracování evidenčních karet; -pořízení příslušné fotodokumentace; -návrh kalibračních a mezikalibračních lhůt; -návrh na úpravy či opravy jejich instalace; -zpracování tříděných seznamů s možností filtrování dle zadaných kritérii.

Český abstrakt

Pracovníci Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se dlouhodobě zabývají problematikou praktické metrologie v oboru vypouštění odpadních vod do vod povrchových a byli proto zástupci technické divize Vodárenské akciové společnosti, a.s. požádáni o zpracování tohoto seznamu pracovních měřidel. Součástí těchto prací pro jednotlivá měřidla a měřicí systémy bylo: -zpracování evidenčních karet; -pořízení příslušné fotodokumentace; -návrh kalibračních a mezikalibračních lhůt; -návrh na úpravy či opravy jejich instalace; -zpracování tříděných seznamů s možností filtrování dle zadaných kritérii.

Klíčová slova

měřidlo, metrologie, předpis,

Vydáno

15.02.2012

Místo

Brno

Strany do

130

Strany počet

130

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT105167,
  author="Michal {Žoužela}",
  title="Návrh interního metrologického předpisu vybraných měřicích systémů průtoku a proteklého množství ve funkci pracovních měřidel provozovaných společností Vodárenská akciová společnost, a.s.",
  annote="Pracovníci Laboratoře vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se dlouhodobě zabývají problematikou praktické metrologie v oboru vypouštění odpadních vod do vod povrchových a byli proto zástupci technické divize Vodárenské akciové společnosti, a.s. požádáni o zpracování tohoto seznamu pracovních měřidel. Součástí těchto prací pro jednotlivá měřidla a měřicí systémy bylo:
-zpracování evidenčních karet;
-pořízení příslušné fotodokumentace; 
-návrh kalibračních a mezikalibračních lhůt;
-návrh na úpravy či opravy jejich instalace;
-zpracování tříděných seznamů s možností filtrování dle zadaných kritérii.",
  chapter="105167",
  year="2012",
  month="february",
  pages="0--130",
  type="report"
}