Detail produktu

Hybrid System PFC corrector v. 1.5

MACKŮ, R. HOLCMAN, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Realizovaný produkt Hybrid System PFC corrector v. 1.5 je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie. Funkční vzorek představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce, nalezení optimálního způsobu korekce účiníku a implementace do modulového hybridního systému. Úkolem zařízení je korekce účiníku a vytvoření stejnosměrného napětí o jmenovité úrovni 400 V. Jednotka je navržena pro výkonový odběr do 2 kW. Vstupní signál představuje běžná rozvodná síť 230 V, 50 Hz.

Klíčová slova

solární hybridní systém

Datum vzniku

1. 11. 2013

Umístění

Laboratoře NEE s.r.o.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www