Product detail

Hybrid System PFC corrector v. 1.5

MACKŮ, R. HOLCMAN, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Realizovaný produkt Hybrid System PFC corrector v. 1.5 je výsledkem aplikovaného výzkumu v oblasti využití alternativních zdrojů energie. Funkční vzorek představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce, nalezení optimálního způsobu korekce účiníku a implementace do modulového hybridního systému. Úkolem zařízení je korekce účiníku a vytvoření stejnosměrného napětí o jmenovité úrovni 400 V. Jednotka je navržena pro výkonový odběr do 2 kW. Vstupní signál představuje běžná rozvodná síť 230 V, 50 Hz.

Keywords

solární hybridní systém

Create date

1. 11. 2013

Location

Laboratoře NEE s.r.o.

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www