Detail publikace

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

VYMAZAL, T. BAYER, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

Anglický název

EFFECT OF WATER/CEMENT RATIO ON PERMEABILITY OF SURFACE LAYER OF CEMENT MORTAR FOR WATER AND AIR

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Pro hodnocení kvality betonu jsou běžně uznávané mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a modul pružnosti. Tyto vlastnosti však nedávají obraz o kvalitě povrchové vrstvy betonu. Ta je důležitá pro hodnocení jeho odolnosti proti korozním vlivům a ovlivňuje pevnost betonu. Korozní odolnost krycí vrstvy výztuže úzce souvisí s možností koroze ocelové výztuže v betonu, protože katodová reakce při elektrochemickém procesu koroze je řízena difuzí kyslíku a vody pórovou strukturou betonu. Pórová struktura betonu je závislá na složení betonu, především na vodním součiniteli.

Anglický abstrakt

The relation between the permeability of air and water, water/cement ratio, and pore structure of surface layer of cement mortars is described. The flexural and compressive strengths after 28 days for cement mortars with different water/cement ratios (0.35, 0.50 and 0.65) were determined. The permeability of air and water throught the surface layer was measured using 3 equipments: TPT (Torrent permeabily tester), GWT (Germanns Water Permeability Test) and ISAT (Initial Surface Absorption Test). All mortars have similar cumulative volume but the mortar with w/c 0.35 has different pore size distribution. It includes pores of higher diameters then in the case of other mortars. Permeability of surface layers were analysed for mortars with w/c 0.50 and 0.65 but not for mortar with w/c 3.35 due to very quick flow of air and water.

Klíčová slova

beton, povrch, porozita, propustnost pro plyny, Torrentův přístroj

Klíčová slova v angličtině

beton, povrch, porozita, propustnost pro plyny, Torrentův přístroj

Autoři

VYMAZAL, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.

Rok RIV

2013

Vydáno

5. 6. 2013

Nakladatel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1031-5

Kniha

CONSTRUCTION MATERIALS

Strany od

108

Strany do

115

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT103608,
  author="Tomáš {Vymazal} and Patrik {Bayer} and Pavla {Rovnaníková}",
  title="Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch",
  booktitle="CONSTRUCTION MATERIALS",
  year="2013",
  pages="108--115",
  publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
  address="Nitra",
  isbn="978-80-552-1031-5"
}