Detail publikace

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

VYMAZAL, T. BAYER, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

Český název

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro hodnocení kvality betonu jsou běžně uznávané mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a modul pružnosti. Tyto vlastnosti však nedávají obraz o kvalitě povrchové vrstvy betonu. Ta je důležitá pro hodnocení jeho odolnosti proti korozním vlivům a ovlivňuje pevnost betonu. Korozní odolnost krycí vrstvy výztuže úzce souvisí s možností koroze ocelové výztuže v betonu, protože katodová reakce při elektrochemickém procesu koroze je řízena difuzí kyslíku a vody pórovou strukturou betonu. Pórová struktura betonu je závislá na složení betonu, především na vodním součiniteli.

Český abstrakt

Pro hodnocení kvality betonu jsou běžně uznávané mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a modul pružnosti. Tyto vlastnosti však nedávají obraz o kvalitě povrchové vrstvy betonu. Ta je důležitá pro hodnocení jeho odolnosti proti korozním vlivům a ovlivňuje pevnost betonu. Korozní odolnost krycí vrstvy výztuže úzce souvisí s možností koroze ocelové výztuže v betonu, protože katodová reakce při elektrochemickém procesu koroze je řízena difuzí kyslíku a vody pórovou strukturou betonu. Pórová struktura betonu je závislá na složení betonu, především na vodním součiniteli.

Klíčová slova

beton, povrch, porozita, propustnost pro plyny, Torrentův přístroj

Rok RIV

2013

Vydáno

05.06.2013

Nakladatel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1031-5

Kniha

CONSTRUCTION MATERIALS

Strany od

108

Strany do

115

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT103608,
 author="Tomáš {Vymazal} and Patrik {Bayer} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch",
 annote="Pro hodnocení kvality betonu jsou běžně uznávané mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a modul pružnosti. Tyto vlastnosti však nedávají obraz o kvalitě povrchové vrstvy betonu. Ta je důležitá pro hodnocení jeho odolnosti proti korozním vlivům a ovlivňuje pevnost betonu. Korozní odolnost krycí vrstvy výztuže úzce souvisí s možností koroze ocelové výztuže v betonu, protože katodová reakce při elektrochemickém procesu koroze je řízena difuzí kyslíku a vody pórovou strukturou betonu. Pórová struktura betonu je závislá na složení betonu, především na vodním součiniteli.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="CONSTRUCTION MATERIALS",
 chapter="103608",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 year="2013",
 month="june",
 pages="108--115",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}