Publication detail

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

VYMAZAL, T. BAYER, P. ROVNANÍKOVÁ, P.

Original Title

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

Czech Title

Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch

Language

cs

Original Abstract

Pro hodnocení kvality betonu jsou běžně uznávané mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a modul pružnosti. Tyto vlastnosti však nedávají obraz o kvalitě povrchové vrstvy betonu. Ta je důležitá pro hodnocení jeho odolnosti proti korozním vlivům a ovlivňuje pevnost betonu. Korozní odolnost krycí vrstvy výztuže úzce souvisí s možností koroze ocelové výztuže v betonu, protože katodová reakce při elektrochemickém procesu koroze je řízena difuzí kyslíku a vody pórovou strukturou betonu. Pórová struktura betonu je závislá na složení betonu, především na vodním součiniteli.

Czech abstract

Pro hodnocení kvality betonu jsou běžně uznávané mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a modul pružnosti. Tyto vlastnosti však nedávají obraz o kvalitě povrchové vrstvy betonu. Ta je důležitá pro hodnocení jeho odolnosti proti korozním vlivům a ovlivňuje pevnost betonu. Korozní odolnost krycí vrstvy výztuže úzce souvisí s možností koroze ocelové výztuže v betonu, protože katodová reakce při elektrochemickém procesu koroze je řízena difuzí kyslíku a vody pórovou strukturou betonu. Pórová struktura betonu je závislá na složení betonu, především na vodním součiniteli.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT103608,
 author="Tomáš {Vymazal} and Patrik {Bayer} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch",
 annote="Pro hodnocení kvality betonu jsou běžně uznávané mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku a modul pružnosti. Tyto vlastnosti však nedávají obraz o kvalitě povrchové vrstvy betonu. Ta je důležitá pro hodnocení jeho odolnosti proti korozním vlivům a ovlivňuje pevnost betonu. Korozní odolnost krycí vrstvy výztuže úzce souvisí s možností koroze ocelové výztuže v betonu, protože katodová reakce při elektrochemickém procesu koroze je řízena difuzí kyslíku a vody pórovou strukturou betonu. Pórová struktura betonu je závislá na složení betonu, především na vodním součiniteli.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="CONSTRUCTION MATERIALS",
 chapter="103608",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 year="2013",
 month="june",
 pages="108--115",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}