Detail patentu

Simulátor tribologického kontaktu

KOŠŤÁL, D. SVOBODA, P. KŘUPKA, I.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Simulátor hladovění kopíruje situaci v reálném ložisku, která může způsobovat hladovění. První valivý element vytvoří stopu a vytlačí mazivo do stran. V této stopě pak pokračují další valivé elementy. Pro splnění podmínek hladovění je nejjednodušší simulovat podmínky stejným způsobem. Před měřený kontakt je předrazen na stejném poloměru další kontakt (taktéž bodový). Při mazání tohoto kontaktu bude zhruba polovina maziva ulpívat na valivém tělísku a zbytek zustává na disku a je po kruhové dráze nesen do druhého kontaktu, který díky tomu hladoví. Tento kontakt tedy sledujeme a měříme.

Klíčová slova

hladovění, simulátor, ehd

Číslo patentu

25667

Datum přihlášky

10. 4. 2013

Datum zápisu

18. 7. 2013

Datum skončení platnosti

18. 7. 2018

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www