Patent detail

Simulátor tribologického kontaktu

KOŠŤÁL, D. SVOBODA, P. KŘUPKA, I.

Patent type

Utility model

Abstract

Simulátor hladovění kopíruje situaci v reálném ložisku, která může způsobovat hladovění. První valivý element vytvoří stopu a vytlačí mazivo do stran. V této stopě pak pokračují další valivé elementy. Pro splnění podmínek hladovění je nejjednodušší simulovat podmínky stejným způsobem. Před měřený kontakt je předrazen na stejném poloměru další kontakt (taktéž bodový). Při mazání tohoto kontaktu bude zhruba polovina maziva ulpívat na valivém tělísku a zbytek zustává na disku a je po kruhové dráze nesen do druhého kontaktu, který díky tomu hladoví. Tento kontakt tedy sledujeme a měříme.

Keywords

hladovění, simulátor, ehd

Patent number

25667

Date of application

10. 4. 2013

Date of registration

18. 7. 2013

Date of expiry

18. 7. 2018

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor does not require a license fee for the result

www