Detail publikace

Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Originální název

Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému

Anglický název

Possibilities of using secondary raw materials in the development of new thermo-insulating system Possibilities of using secondary raw materials in the development of new thermo-insulating system

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Nově vyvíjený tepelně-izolační materiál je v první řadě určen do oblasti s vyšší teplotou. Tento materiál by měl být dobrou alternativou běžně používaným izolačním materiálům, jako je např. pěnové sklo. Článek se zabývá především výběrem vhodných druhotných surovin pro jeho zpracování a jejich vlivem na výslednou kvalitu. Existuje obrovské množství odpadních materiálů, jejichž použití by znamenalo snížení zátěže životního prostředí. Ne všechny odpadní látky jsou pro použití v daném prostředí vhodné.

Anglický abstrakt

The newly developed thermo-insulating material is primarily designed into area with higher temperature. This material should be a good alternative to currently used insulating materials such as foam glass. Article mainly deals with the choice of appropriate secondary raw materials for its preparation and influence on the final quality of materials. There are a huge amount of waste materials whose use would be a huge reduction in the environmental burden. Not all of the waste substances are for use in a given environment suitable. The newly developed material must satisfy particularly the requirement of thermal resistance

Klíčová slova

druhotné suroviny, tepelně-izolační systém

Klíčová slova v angličtině

secondary raw materials, thermo-insulating system

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Rok RIV

2013

Vydáno

4. 6. 2013

Nakladatel

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87397-14-5

Kniha

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Strany od

131

Strany do

134

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT100693,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému",
  booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
  year="2013",
  pages="131--134",
  publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87397-14-5"
}