Publication detail

Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému

English Title

Possibilities of using secondary raw materials in the development of new thermo-insulating system Possibilities of using secondary raw materials in the development of new thermo-insulating system

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Nově vyvíjený tepelně-izolační materiál je v první řadě určen do oblasti s vyšší teplotou. Tento materiál by měl být dobrou alternativou běžně používaným izolačním materiálům, jako je např. pěnové sklo. Článek se zabývá především výběrem vhodných druhotných surovin pro jeho zpracování a jejich vlivem na výslednou kvalitu. Existuje obrovské množství odpadních materiálů, jejichž použití by znamenalo snížení zátěže životního prostředí. Ne všechny odpadní látky jsou pro použití v daném prostředí vhodné.

English abstract

The newly developed thermo-insulating material is primarily designed into area with higher temperature. This material should be a good alternative to currently used insulating materials such as foam glass. Article mainly deals with the choice of appropriate secondary raw materials for its preparation and influence on the final quality of materials. There are a huge amount of waste materials whose use would be a huge reduction in the environmental burden. Not all of the waste substances are for use in a given environment suitable. The newly developed material must satisfy particularly the requirement of thermal resistance

Keywords

druhotné suroviny, tepelně-izolační systém

Key words in English

secondary raw materials, thermo-insulating system

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2013

Released

4. 6. 2013

Publisher

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Location

Brno

ISBN

978-80-87397-14-5

Book

Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky

Pages from

131

Pages to

134

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT100693,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Možnosti využití druhotných surovin při vývoji nového tepelně-izolačního systému",
  booktitle="Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky",
  year="2013",
  pages="131--134",
  publisher="Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87397-14-5"
}