Detail publikace

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

ROVNANÍK, P. BAYER, P.

Originální název

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

Anglický název

EFFECT OF ACTIVATOR DOSAGE ON THE PROPERTIES OF ALKALI ACTIVATED SLAG

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Alkalicky aktivovaná struska je bezslínkové pojivo tvořené jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou a alkalickým aktivátorem. Proces tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého produktu závisejí na různých faktorech, jako chemické a mineralogické složení, jemnost mletí strusky, typ a množství aktivátoru, způsob ošetřování, aj. V příspěvku byly studovány vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky obsahující 30–70 % roztoku sodného vodního skla jako aktivátoru. Výsledky založené na mechanických vlastnostech a mikrostruktuře ukázaly, že optimální je složení směsi s množstvím aktivátoru 40 % z hmotnosti strusky.

Anglický abstrakt

Alkali activated slag is a clinker-free binder composed of finely ground granulated slag and alkaline activator. Hydration process and properties of the hardened product depend on various factors, such as chemical, phase composition and fineness of the slag, type and dosage of the alkaline activator, curing conditions etc. Properties of alkali activated blast furnace slag containing between 30–70% of water glass as the activator was studied in this paper. Results based on the mechanical properties and microstructural observations showed that optimum amount of alkaline actovator is 40% from the amount of slag.

Klíčová slova

struska, vodní sklo, pevnost, SEM, porozimetrie

Klíčová slova v angličtině

slag, water glass, strengths, porosimetry, SEM

Autoři

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.

Rok RIV

2013

Vydáno

5. 6. 2013

Nakladatel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1031-5

Kniha

Construction Materials

Číslo edice

1

Strany od

83

Strany do

88

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT100043,
  author="Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer}",
  title="VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY",
  booktitle="Construction Materials",
  year="2013",
  number="1",
  pages="83--88",
  publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
  address="Nitra",
  isbn="978-80-552-1031-5"
}