Detail publikace

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

ROVNANÍK, P. BAYER, P.

Originální název

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

Český název

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Alkalicky aktivovaná struska je bezslínkové pojivo tvořené jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou a alkalickým aktivátorem. Proces tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého produktu závisejí na různých faktorech, jako chemické a mineralogické složení, jemnost mletí strusky, typ a množství aktivátoru, způsob ošetřování, aj. V příspěvku byly studovány vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky obsahující 30–70 % roztoku sodného vodního skla jako aktivátoru. Výsledky založené na mechanických vlastnostech a mikrostruktuře ukázaly, že optimální je složení směsi s množstvím aktivátoru 40 % z hmotnosti strusky.

Český abstrakt

Alkalicky aktivovaná struska je bezslínkové pojivo tvořené jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou a alkalickým aktivátorem. Proces tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého produktu závisejí na různých faktorech, jako chemické a mineralogické složení, jemnost mletí strusky, typ a množství aktivátoru, způsob ošetřování, aj. V příspěvku byly studovány vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky obsahující 30–70 % roztoku sodného vodního skla jako aktivátoru. Výsledky založené na mechanických vlastnostech a mikrostruktuře ukázaly, že optimální je složení směsi s množstvím aktivátoru 40 % z hmotnosti strusky.

Klíčová slova

struska, vodní sklo, pevnost, SEM, porozimetrie

Rok RIV

2013

Vydáno

05.06.2013

Nakladatel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1031-5

Kniha

Construction Materials

Číslo vydání

1

Strany od

83

Strany do

88

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT100043,
 author="Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer}",
 title="VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY",
 annote="Alkalicky aktivovaná struska je bezslínkové pojivo tvořené jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou a alkalickým aktivátorem. Proces tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého produktu závisejí na různých faktorech, jako chemické a mineralogické složení, jemnost mletí strusky, typ a množství aktivátoru, způsob ošetřování, aj. V příspěvku byly studovány vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky obsahující 30–70 % roztoku sodného vodního skla jako aktivátoru. Výsledky založené na mechanických vlastnostech a mikrostruktuře ukázaly, že optimální je složení směsi s množstvím aktivátoru 40 % z hmotnosti strusky.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="Construction Materials",
 chapter="100043",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 year="2013",
 month="june",
 pages="83--88",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}