Publication detail

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

ROVNANÍK, P. BAYER, P.

Original Title

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

Czech Title

VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY

Language

cs

Original Abstract

Alkalicky aktivovaná struska je bezslínkové pojivo tvořené jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou a alkalickým aktivátorem. Proces tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého produktu závisejí na různých faktorech, jako chemické a mineralogické složení, jemnost mletí strusky, typ a množství aktivátoru, způsob ošetřování, aj. V příspěvku byly studovány vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky obsahující 30–70 % roztoku sodného vodního skla jako aktivátoru. Výsledky založené na mechanických vlastnostech a mikrostruktuře ukázaly, že optimální je složení směsi s množstvím aktivátoru 40 % z hmotnosti strusky.

Czech abstract

Alkalicky aktivovaná struska je bezslínkové pojivo tvořené jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou a alkalickým aktivátorem. Proces tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého produktu závisejí na různých faktorech, jako chemické a mineralogické složení, jemnost mletí strusky, typ a množství aktivátoru, způsob ošetřování, aj. V příspěvku byly studovány vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky obsahující 30–70 % roztoku sodného vodního skla jako aktivátoru. Výsledky založené na mechanických vlastnostech a mikrostruktuře ukázaly, že optimální je složení směsi s množstvím aktivátoru 40 % z hmotnosti strusky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT100043,
 author="Pavel {Rovnaník} and Patrik {Bayer}",
 title="VLIV MNOŽSTVÍ AKTIVÁTORU NA VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉ STRUSKY",
 annote="Alkalicky aktivovaná struska je bezslínkové pojivo tvořené jemně mletou granulovanou vysokopecní struskou a alkalickým aktivátorem. Proces tvrdnutí a vlastnosti zatvrdlého produktu závisejí na různých faktorech, jako chemické a mineralogické složení, jemnost mletí strusky, typ a množství aktivátoru, způsob ošetřování, aj. V příspěvku byly studovány vlastnosti alkalicky aktivované vysokopecní strusky obsahující 30–70 % roztoku sodného vodního skla jako aktivátoru. Výsledky založené na mechanických vlastnostech a mikrostruktuře ukázaly, že optimální je složení směsi s množstvím aktivátoru 40 % z hmotnosti strusky.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="Construction Materials",
 chapter="100043",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 year="2013",
 month="june",
 pages="83--88",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}