Detail projektu

Studium transformace lignitu jako polymerního systému

Období řešení: 01.01.1998 —

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Označení

GA104/98/0763

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.1980 - nezadáno)

Výsledky

PEKAŘ, M. Flow behaviour of concentrated lignite dispersions. In Proceedings of the XIIIth International Congress on Rheology. Cambridge. vol. 4. Glasgow: British Society of Rheology, 2000. p. 4-105 ( p.)ISBN: 0-9538904-0-6.
Detail

OMELKOVÁ, J., STRATILOVÁ, E. Polygalacturonases from potatoes. In 9. Symposium on Saccharides. Bratislava: SAV Bratislava, 2000. p. 67 ( p.)
Detail

KLUČÁKOVÁ, M. Kinetika komplexotvorných reakcí v solech huminových kyselin. In Chemické listy. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2002. s. 538 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

CIHLÁŘOVÁ, Z., KALÁB, M., KUČERÍK, J., LAPČÍK, L., PEKAŘ, M. Lignit jako neenergetická surovina. In Sborník 52. sjezdu chemických společností. Chemické listy. 2000. ISSN: 0009-2770.
Detail

VESPALCOVÁ, M.; TOMŠÍKOVÁ, G.; DRDÁK, M.; VESELÁ, M. Stanovení cyklamátů v poživatinách. In Zborník súhrnov z 8.vedeckej konferencie Aditívne látky v požívatinách. 1998. Bratislava: VUP SCHS SAV, 1998. s. 83-84. ISBN: 80-85330-47-4.
Detail

KUČERÍK, J., PEKAŘ, M., KLUČÁKOVÁ, M. South-Moravian lignite-potential source of humic substances. Petroleum and Coal, 2003, vol. 45, no. 1-2, p. 58 ( p.)ISSN: 1335-3055.
Detail

KUČERÍK, J., PEKAŘ, M., KLUČÁKOVÁ, M. South-Moravian lignite – potential source of humic substances. Petroleum and Coal, 2003, vol. 45, no. 1-2, p. 58 ( p.)ISSN: 1335-3055.
Detail

DRDÁK, M.; VESPALCOVÁ, M.; VESELÁ, M. Význam a použití cyklamátů v poživatinách. In 8.vědecká konference: Aditívne látky v poživatinách. 1998. Bratislava: VUP SCHS SAV, 1998. s. 47-49. ISBN: 80-85330-47-4.
Detail

Pekař, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu GAČR 104/98/0763 (Transformace lignitu jako polymerního systému). neuvedeno. Brno: 2001.
Detail

KLUČÁKOVÁ, M., PEKAŘ, M. Study of Structure and Properties of Humic and Fulvic Acids. II. Study of Adsorption of Cu2+ Ions to Humic Acids Extracted from Lignite. Journal of Polymer Materials, 2002, vol. 19, no. 3, p. 287 ( p.)ISSN: 0970-0838.
Detail