Detail projektu

Aktuální problémy kompozice architektury

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

"Kompozice architektury", jakožto oborově profilující předmět na FA VUT v Brně, má dlouholetou tradici, během níž bylo shromážděno velké množství poznatků a rozsáhlý obrazový fond. Důsledkem je určitá nejstejnorodost částečně snižující pedagogické výsledky. Vznikla potřeba reagovat na prudký rozvoj v oblasti architektury, výpočetní techniky a informačních technologií aplikovaných v našem oboru.

Označení

FRVŠ 216

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)