Detail projektu

Základy urbanistické tvorby

Období řešení: 01.01.2001 — 21.12.2001

O projektu

Cílem projektu "Základy urbanistické tvorby" je příspěvek inovace předmětu "Ateliér urbanistické tvorby" v bakalářském i magisterském studiu. Bude vytvořen materiál obsahující metodologické a typologické základy urbanistického navrhování v rámci ateliéru urbanistické tvorby. Materiál bude zpracován v textové, obrazové a tabulkové podobě a bude na něj navazovat sborník reprezentativních příkladů. Materiál, který bude pro studenty praktickým manuálem, bude průběžně doplňován a obměňován.

Označení

FRVŠ 0108

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)