Project detail

Drážní infrastruktura pro vysokorychlostní trati

Duration: 01.03.2024 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2024-01-01 - 2025-12-31)

On the project

V oblasti konstrukce železničního svršku bude výzkumná činnost zaměřena na získání konkrétních údajů o příčném odporu příčných pražců, které budou používány na vysokorychlostních tratí. V oblasti návrhu dopraven bude výzkumná činnost zaměřena na stanovení rychlostního profilu vlaků osobní i nákladní přepravy v kolejových rozvětveních dopraven Třetí téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí.

Mark

FAST-S-24-8595

Default language

Czech

People responsible

Horák Matouš, Ing. - fellow researcher
Chudějová Ludmila, Ing. - fellow researcher
Kuchár Martin, Ing. - fellow researcher
Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - fellow researcher
Svoboda Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2024-01-01 - 2024-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2024-01-01 - 2024-12-31)

Results

SMUTNÝ, J.: FV2024_1; The set of sensors for measuring vibrations on the rail grid and its immediate surroundings. v prostorách UŽKS - C161, C242. URL: ftp://147.229.162.145/. (funkční vzorek)
Detail