Detail projektu

Analýza vybraných nosných konstrukčních prvků z kompozitních materiálů, oceli, dřeva a skla a jejich kombinací z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti a s důrazem na problémy stability a konstrukčního řešení detailů

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Navrhovaný projekt je zaměřen na experimentální i teoretickou analýzu chování a únosnosti vybraných typů konstrukčních prvků a jejich detailů především z oceli a kompozitních materiálů, ale i ze dřeva, popřípadě konstrukčního skla a jejich kombinací. Primárním cílem je ověřit únosnost a tuhost tzv. složených prutů při namáhání na ohyb a tlak, tzn. vzájemné spolupůsobení dvou prutů spojených mechanickými spojovacími prostředky.

Označení

FAST-S-24-8586

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pešek Ondřej, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Měchura Marek, Bc. - spoluřešitel
Žáček Libor, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)