Detail projektu

Značka a vztahy v kontextu rodinných podniků

Období řešení: 01.03.2024 — 28.02.2025

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2024-01-01 - 2025-12-31)

O projektu

Projekt si klade za cíl zjistit provázanost Aakerova modelu brand equity se SEW modelem v kontextu rodinných podniků v rozdílných odvětvích. Toto spojení může rodinným podnikům nabídnout nové možnosti rozvoje. Rodina je charakterizována citovou stránkou, zatímco svět podniku vyžaduje racionalitu a výsledky. Prolnutí těchto dvou světů ovlivňuje směřování a cíle podniku včetně tvorby značky. V rámci projektu bude provedena srovnávací studie vzorku vybraných rodinných podniků ve vybraných odvětvích

Označení

FP-J-24-8529

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Andrýsková Jana, Ing. - hlavní řešitel
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - spoluřešitel
Straková Iva, Ing. - spoluřešitel
Zich Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2024 - 31.12.2024)
Ústav managementu
- interní (01.01.2024 - 31.12.2024)