Detail projektu

T-FLOW Systém pro telemetrické sledování a měření průtoku krve cévní protézou

Období řešení: 01.01.2024 — 30.06.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- plně financující

O projektu

Projekt se zabývá aplikací TENG senzoru na cévní protézu:

Klíčová slova
TENG;triboelektricky nanogenerátor;cévní protéza

Označení

FW10010514

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (22.05.2023 - nezadáno)