Detail projektu

Datová komunikace

Období řešení: 01.03.2023 — 30.06.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- plně financující

O projektu

Předložený dílčí projekt rozšiřuje původní záměry NCK v oblasti technologií přenosu dat, sběru dat a jejich zabezpečení. V rámci dílčího projektu budou formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v synergii mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery vznikat nové výstupy v podobě softwarových knihoven, softwaru, funkčních vzorků a užitných vzorů.

Klíčová slova
technologie IoT

Označení

TN02000067/003N

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Kybernetika a robotika
- příjemce (01.03.2023 - 30.06.2026)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.03.2023 - 30.06.2026)