Project detail

Datová komunikace

Duration: 01.03.2023 — 30.06.2026

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder

On the project

Předložený dílčí projekt rozšiřuje původní záměry NCK v oblasti technologií přenosu dat, sběru dat a jejich zabezpečení. V rámci dílčího projektu budou formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v synergii mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery vznikat nové výstupy v podobě softwarových knihoven, softwaru, funkčních vzorků a užitných vzorů.

Keywords
technologie IoT

Mark

TN02000067/003N

Default language

Czech

People responsible

Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kadlec Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Cybernetics and Robotics
- (2023-03-01 - 2026-06-30)
Department of Telecommunications
- (2023-03-01 - 2026-06-30)