Project detail

Aplikace Internetu věci ve stavební praxi

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Hlavním cílem projektu specifického výzkumu je ověření a vymezení reálných oblastí využití IoT v České republice a průzkum nejmodernějších způsobu implementace technologii v hardwarové a softwarové formě. Prvním krokem bude zjištění a shromažďování dat od dodavateli a spotřebiteli IoT technologií. V druhém kroku budou ustanovené konkrétní specifické oblasti a metodiky využití IoT ve stavebnictví.

Mark

FAST-J-23-8349

Default language

Czech

People responsible

Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Shvets Yulia, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Structural Economics and Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)