Detail projektu

Demografické trendy v urbanistické struktuře

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Výzkum je zaměřen na socio-ekonomické a urbánní charakteristiky města Brna, které srovnává s rakouskou Vídní. Cílem projektu je analyzovat demografické trendy ve vazbě na konkrétní urbánní struktury v širších centrech obou měst a identifikovat jejich socio-ekonomické parametry, atraktivitu a potenciál pro další rozvoj bydlení. Pro srovnání s Brnem byl vybrán případ Vídně, jejíž kontinuální podpora bydlení a sociální politika je díky dlouhodobé tradici unikátním příkladem ve světovém měřítku.

Označení

FA-J-23-8355

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav urbanismu
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)