Project detail

Demografické trendy v urbanistické struktuře

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Výzkum je zaměřen na socio-ekonomické a urbánní charakteristiky města Brna, které srovnává s rakouskou Vídní. Cílem projektu je analyzovat demografické trendy ve vazbě na konkrétní urbánní struktury v širších centrech obou měst a identifikovat jejich socio-ekonomické parametry, atraktivitu a potenciál pro další rozvoj bydlení. Pro srovnání s Brnem byl vybrán případ Vídně, jejíž kontinuální podpora bydlení a sociální politika je díky dlouhodobé tradici unikátním příkladem ve světovém měřítku.

Mark

FA-J-23-8355

Default language

Czech

People responsible

Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Šmídová Lucie, Ing. arch. - principal person responsible

Units

Department of Urban Design
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Architecture
- (2023-01-01 - 2023-12-31)