Detail projektu

Interpretace architektury Bílého domu (bývalý Městský výbor KSČ a Dům politické výchovy) v Brně

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Bílý dům v Brně od arch. Miroslava Spurného představuje jednu z posledních architektonických památek 2. pol. 20 století s přímou návazností na historické centrum města. Přestože jde o unikátní stavbu pozdní moderny, v odborné literatuře není zatím podrobněji popsána. Cílem výzkumu je pomocí interpretace architektury a kompoziční analýzy zrekonstruovat Spurného postupy při navrhování budovy a konfrontovat je s narativem a ideologií minulého režimu a politicky afirmativní povahou architektury.

Označení

FA-J-23-8101

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav teorie architektury
- spolupříjemce (01.03.2023 - 28.02.2024)

Výsledky

TRUNCOVÁ, E.; SVOBODOVÁ, Š. Odborná komentovaná procházka a přednáška v Bílém domě v Brně. 2023.
Detail

TRUNCOVÁ, E. Interpretation of the architectural form of the former Communist Party Headquarters: A Case study on White House in Brno. 2023.
Detail