Project detail

Interpretace architektury Bílého domu (bývalý Městský výbor KSČ a Dům politické výchovy) v Brně

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Bílý dům v Brně od arch. Miroslava Spurného představuje jednu z posledních architektonických památek 2. pol. 20 století s přímou návazností na historické centrum města. Přestože jde o unikátní stavbu pozdní moderny, v odborné literatuře není zatím podrobněji popsána. Cílem výzkumu je pomocí interpretace architektury a kompoziční analýzy zrekonstruovat Spurného postupy při navrhování budovy a konfrontovat je s narativem a ideologií minulého režimu a politicky afirmativní povahou architektury.

Mark

FA-J-23-8101

Default language

Czech

People responsible

Mitášová Monika, prof. Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Truncová Eva, Ing. arch. - principal person responsible

Units

Department of Theory
- (2023-03-01 - 2024-02-28)
Faculty of Architecture
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

TRUNCOVÁ, E.; SVOBODOVÁ, Š. Odborná komentovaná procházka a přednáška v Bílém domě v Brně. 2023.
Detail

TRUNCOVÁ, E. Interpretation of the architectural form of the former Communist Party Headquarters: A Case study on White House in Brno. 2023.
Detail