Project detail

Porozita mikro-prutových struktur vyrobených technologií SLM z biodegradabilní hořčíkové slitiny WE43 se zaměřením na uzel buňky

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Hořčíkové slitiny jsou perspektivní materiál pro biomedicínské aplikace. V kombinaci se strukturou umožňují prorůstání kostní tkáně. Jedná se tak o perspektivní řešení pro výrobu strukturovaných implantátů. Aby bylo možné strukturované implantáty v takových aplikacích využívat, je nutné redukovat imperfekce. Z těchto důvodů se projekt věnuje redukci porozity v uzlu buněk strutkury pomocí procesních parametrů. Také bude zkoumán vliv parametrů na drsnost povrchu a rozměrovou přesnost.

Mark

CEITEC VUT/FSI-J-23-8433

Default language

Czech

People responsible

Jaroš Jan, Ing. - fellow researcher
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ožvoldík Daniel, Ing. - principal person responsible

Units

Advanced instrumentation and methods for material characterization
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Central European Institute of Technology BUT
- (2023-01-31 - 2023-03-06)
Institute of Machine and Industrial Design
- (2023-01-01 - 2023-12-31)