Project detail

Vliv organizační kultury na kybernetickou bezpečnost podnikových informačních systémů

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Projekt se zabývá současným stavem poznání v oblasti organizační kultury (OK), kybernetické bezpečnosti (KB) a podnikových informačních systémů (PIS). Cílem je identifikace vztahu mezi OK a úrovní KB PIS. Rámec povědomí o kybernetické a informační bezpečnosti se stává nedílnou součástí náplně práce zaměstnanců, představující nejslabší článek KB. Rostoucí trend kyberútoků zvyšuje motivaci podniků se touto problematikou zabývat a implementovat žádoucí protiopatření.

Mark

FP-J-23-8224

Default language

Czech

People responsible

Koch Miloš, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Petrová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Václavík Lukáš, Ing. - fellow researcher
Špatenka Jan, Ing. - principal person responsible

Units

Faculty of Business and Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Informatics
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)