Project detail

Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu

Duration: 01.03.2023 — 28.02.2024

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2023-01-01 - 2024-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na analýzu nákladů stavebních objektů v rámci celého jejich životního cyklu. Pro problematiku stanovování, řízení a analýzy investičních a reinvestičních nákladů jsou klíčové oblasti dotýkající se procesu evaluace efektivnosti a rizik investičních projektů, projektového řízení staveb, analýzy rizik technických podmínek zadávací dokumentace a cenotvorby. Potenciál má také zapojení a zohlednění principů cirkulární ekonomiky a udržitelnosti.

Mark

FAST-S-23-8253

Default language

Czech

People responsible

Gregovská Kateřina, Ing. - fellow researcher
Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Helešicová Barbora, Ing. - fellow researcher
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Krejza Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marek Martin, Ing. - fellow researcher
Mikulík Michal, Ing. - fellow researcher
Navrátilová Vladimíra, Ing. - fellow researcher
Oblouková Aneta, Ing. - fellow researcher
Šiklingová Barbora, Ing. - fellow researcher
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Trtílek Petr, Ing. et Ing. - fellow researcher
Venclík Ondřej, Ing. arch. - fellow researcher
Vítková Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Výskala Miloslav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Economics and Management
- (2023-01-01 - 2023-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2023-01-01 - 2023-12-31)

Results

MARVAN, P.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Risk management based on the best value approach and its application in conditions of the Czech Republic. Open Engineering, 2023, vol. 13, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2391-5439.
Detail

GALJANIC, K.; MAROVIĆ, I.; HANÁK, T. Performance Measurement Framework for Prediction and Management of Construction Investments. Sustainability, 2023, vol. 15, no. 18, p. 1-20. ISSN: 2071-1050.
Detail

MAREK, M.; KOTRLA, J.; FEDROVÁ, E. PODNIKATELSKÁ REGIONÁLNÍ SPRÁVA – ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST PROSTŘEDNICTVÍM OTEVŘENÝCH INOVACÍ. Urbanismus a územní rozvoj, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1212-0855.
Detail

VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. Index of Residential Development: Evaluation of the Possibility of New Residential Construction Depending on the City Plan. Buildings, 2023, vol. 13, no. 12, p. 1-14. ISSN: 2075-5309.
Detail

JUSZCZYK, M.; HANÁK, T.; VÝSKALA, M.; PACYNO, H.; SIEJDA, M. Early Fast Cost Estimates of Sewerage Projects Construction Costs Based on Ensembles of Neural Networks. Applied Sciences - Basel, 2023, vol. 13, no. 23, p. 1-24. ISSN: 2076-3417.
Detail