Detail projektu

Moderní informační technologie v rozhodovacích procesech

Období řešení: 01.02.2023 — 31.12.2025

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2023-01-16 - 2025-12-31)

O projektu

Zhotovitel vypracuje vybrané postupy v rozhodovacích procesech a to především pomocí moderních infomačních technologií a programovacích jazyků pro zpracování dat a statistickou analýzu. Vstupními daty do jednotlivých procesů budou kvalitativní i kvantitativní data z volně dostupných zdrojů nebo případně z interních zdrojů zadavatele smluvního výzkumu. V rámci předávání a reportování průběžných výsledků smluvního výzkumu budou probíhat ad hoc konzultace, a to buď elektronicky přes video hovor, fyzicky na Fakultě Podnikatelské nebo v sídle společnosti zadavatele. Postupy a rozhodovací modely budou zadavateli předány v elektronické podobě na nosiči USB nebo přes cloudovou službu umožňující sdílení dat.

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Karas Andrea, Ing. - spoluřešitel
Keuscher Thierry, M.A. - spoluřešitel
Novosadová Natálie, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- příjemce (19.01.2023 - nezadáno)
CODYA Investiční společnost, a.s.
- objednatel (19.01.2023 - nezadáno)