Project detail

Moderní informační technologie v rozhodovacích procesech

Duration: 01.02.2023 — 31.12.2025

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2023-01-16 - 2025-12-31)

On the project

Zhotovitel vypracuje vybrané postupy v rozhodovacích procesech a to především pomocí moderních infomačních technologií a programovacích jazyků pro zpracování dat a statistickou analýzu. Vstupními daty do jednotlivých procesů budou kvalitativní i kvantitativní data z volně dostupných zdrojů nebo případně z interních zdrojů zadavatele smluvního výzkumu. V rámci předávání a reportování průběžných výsledků smluvního výzkumu budou probíhat ad hoc konzultace, a to buď elektronicky přes video hovor, fyzicky na Fakultě Podnikatelské nebo v sídle společnosti zadavatele. Postupy a rozhodovací modely budou zadavateli předány v elektronické podobě na nosiči USB nebo přes cloudovou službu umožňující sdílení dat.

Default language

Czech

People responsible

Karas Andrea, Ing. - fellow researcher
Keuscher Thierry, M.A. - fellow researcher
Novosadová Natálie, Ing. - fellow researcher
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Management
- (2023-01-19 - not assigned)