Detail projektu

2 HTC Measurements _ Linear

Období řešení: 03.10.2022 — 15.11.2022

O projektu

2 HTC Measurements _ Linear experimental test of the lechler nozzles with evauation of obtained data

Popis česky
2 měření HTC na Lineár stendu pro dané trysky fy Lechler a jejich vyhodnocení

Klíčová slova
HTC, nozzles

Klíčová slova česky
HTC, tryska

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Luks Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zavřel Jan, DiS. - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (04.10.2022 - nezadáno)
LECHLER GmbH
- objednatel (04.10.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2022-10-03 - 2022-11-15)