Detail projektu

Aplikace umělé inteligence pro forenzní identifikaci stop zeminových fází

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2026

O projektu

Projekt inovuje oblast forenzního zkoumání identifikace místa činu s využitím mikroskopického snímání vzorků půdy, jejich analýzy a možností umělé inteligence(AI). V rámci projektu bude vyvinut software a ověřená metodika, s pomocí které bude možné pořizovat mikroskopické vzorky zeminy, zpracovat obrazová data pořízená s pomocí přístroje TESCAN-TIMA, objektivně stanovit míru podobnosti dvou vzorků půdy (tj. z důkazního materiálu a předpokládaného původního místa činu) a generovat zprávu pro potřeby trestního řízení. Bude také vytvořen SW nástroj pro automatizaci analýzy těchto vzorků a poskytnutí uživatelského rozhraní.

Klíčová slova
forenzní věda; analýza půdy; mikroskop; umělá inteligence; zpracování obrazu

Označení

VK01010107

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Burget Radim, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Mezina Anzhelika, Ing. - spoluřešitel
Myška Vojtěch - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (16.05.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - 1 VS OPSEC

- plně financující